Mwlxiv1e 1 4

87 tội danh buộc Luật sư phải tố giác thân chủ

Xã Hội

Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/01/2018. Theo đó, tại khoản 3 Điều 19 quy định Luật sư phải tố giác thân chủ nếu thuộc 87 tội danh quy định tại Chương XIII của Bộ luật này.

Luật sư phải chịu trách nhiệm hình sự về tội che giấu tội phạm nếu không tố giác thân chủ của mình trong trường hợp thân chủ phạm các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do thân chủ đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà Luật sư biết rõ khi thực hiện việc bào chữa.


87 tội danh buộc Luật sư phải tố giác thân chủ

Ảnh: nguồn internet

Dưới đây là 87 tội được quy định tại các điều sau:

– Các tội xâm phạm an ninh quốc gia: Điều 108; Điều 109; Điều 110; Điều 111; Điều 112; Điều 113;  Điều 114; Điều 115; Điều 116; Điều 117;  Điều 118; Điều 119; Điều 120; Điều 121.

– Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người: Điều 123;  Điều 141;  Điều142;  Điều 149;  Điều150;  Điều 151; Điều 154.

– Các tội xâm pham sở hữu: Điều 168; Điều 169; Điều 170; Điều 171; Điều 172; Điều 173;  Điều 174;  Điều 175; Điều 178.

– Các tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại:  Điều 188; Điều 193; Điều 194; Điều 195.

–  Các tội trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm: Điều 207; Điều 208.

– Các tội phạm khác xâm phạm tự quản lý kinh tế: Điều 219; Điều 220; Điều 221; Điều 222;  Điều 223; Điều 224;  Điều 230.

– Các tội phạm về ma túy: Điều 248; Điều 249; Điều 250; Điều 251; Điều 252; Điều 253; Điều 255; Điều 257; Điều 258.

– Các tội xâm phạm an toàn giao thông: Điều 265; Điều 266; Điều 267; Điều 279; Điều 280; Điều 282.

– Các tội phạm khác xâm phạm an toàn công cộng: Điều 302; Điều 303; Điều 304; Điều 305; Điều 309; Điều 310; Điều 311, Điều 317.

– Các tội phạm khác xâm phạm trật tự công cộng: Điều 327.

– Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính: Điều 350.

– Các tội phạm tham nhũng: Điều 353; Điều 354; Điều 355; Điều 357; Điều 358; Điều 359.

– Các tội xâm phạm hoạt động Tư pháp : Điều 373; Điều 374.

– Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu: Điều 394; Điều 399; Điều 400; Điều 401; Điều 413.

– Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh: Điều 421; Điều 422; Điều 423; Điều 424.

Phạm Hằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *