24 1634433502 Quy Dinh Moi 1a 1634433112 1

Quy định mới về quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Xã Hội

Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 05/2021/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của công dân có hiệu lực từ ngày 15/11/2021 và thay thế Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014.

Lưu bản nháp tự động
Lưu bản nháp tự động
Lưu bản nháp tự động
Thông tư số 05/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, để được xem xét, giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của công dân nội dung đơn phải đủ điều kiện và đáp ứng các yêu cầu sau đây: Đơn dùng chữ viết là tiếng Việt, trường hợp đơn được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm bản dịch được công chứng. Đơn được ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn; họ, tên, địa chỉ của người viết đơn; có chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết đơn. Đơn khiếu nại ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại…


Về đơn tố cáo ghi rõ họ tên, địa chỉ của người bị tố cáo; hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo; cách thức liên hệ với người tố cáo và các thông tin khác có liên quan. Đơn kiến nghị, phản ánh ghi rõ nội dung kiến nghị, phản ánh. Đơn không rõ họ tên, địa chỉ của người gửi đơn nhưng có nội dung tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật và nêu rõ người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật… có cơ sở để thẩm tra, xác minh theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Tố cáo.

Lưu bản nháp tự động

Bà Trần Thu Thủy, một người dân ngụ ở phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, cho biết: “Quy định mới về quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đã thể hiện rõ ràng các nội dung mà người dân cần khiếu nại, hoặc tố cáo. Xử lý sai phạm một cách thỏa đáng, nếu sai phạm về xây dựng, dù 1 tấc đất cũng phải đập bỏ để trả lại chủ sở hữu hợp pháp, còn sai phạm về việc cán bộ công chức tiếp nhận và xử lý không đúng quy định thì phải kỷ luật nghiêm khắc, cách chức hoặc chuyển sang khởi tố vụ án hình sự nếu đủ cơ sở pháp lý…”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *